Gegevensbeschermingsverklaring

inhoud
1. Objectieve en verantwoordelijke instantie
2. Basisinformatie over gegevensverwerking
3. Verwerking van persoonsgegevens
4. Verzameling van toegangsgegevens
5. Cookies & bereikmeting
6. Google Analytics
7. Google Re / Marketing Services
8. Facebook sociale plug-ins
9. Facebook-remarketing
10. Integratie van diensten en inhoud van derden
11. Gebruikersrechten en verwijdering
12. Borlabs koekje
13. Wijzigingen in de gegevensbeschermingsverklaring

1. Objectieve en verantwoordelijke instantie

Deze gegevensbeschermingsverklaring verduidelijkt het type, de reikwijdte en het doel van de verwerking (inclusief verzameling, verwerking en gebruik, evenals het verkrijgen van toestemming) van persoonlijke gegevens binnen ons online aanbod en de websites, functies en inhoud die ermee verband houden (hierna gezamenlijk aangeduid als “online aanbod” of “Website”). De verklaring inzake gegevensbescherming is van toepassing ongeacht de domeinen, systemen, platforms en apparaten die worden gebruikt (bijv. Desktop of mobiel) waarop het online aanbod wordt uitgevoerd.

De aanbieder van het online-aanbod en de instantie die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming is Stefan Fuhrmann, AIXsportivo GmbH, An der Wasserwiese 27, 52249 Eschweiler (hierna “Aanbieder”, “wij” of “ons” genoemd). Voor de contactmogelijkheden verwijzen we naar onze opdruk

De term “gebruiker” omvat alle klanten en bezoekers van ons online aanbod. De gebruikte terminologie, b.v. “Gebruikers” moeten worden opgevat als sekseneutraal.

2. Basisinformatie over gegevensverwerking

We verwerken persoonlijke gegevens van gebruikers alleen in overeenstemming met de relevante gegevensbeschermingsregels in overeenstemming met de vereisten van gegevensbesparing en gegevensvermijding. Dit betekent dat de gegevens van de gebruikers alleen worden verwerkt als er wettelijke toestemming is, in het bijzonder als de gegevens nodig zijn voor het leveren van onze contractuele diensten en online diensten, of wettelijk verplicht zijn of als er toestemming is gegeven.

We nemen organisatorische, contractuele en technische beveiligingsmaatregelen in overeenstemming met de stand van de techniek om ervoor te zorgen dat de bepalingen van de wetgeving inzake gegevensbescherming worden nageleefd en zodat de gegevens die door ons worden verwerkt tegen onopzettelijke of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of tegen toegang door onbevoegde personen beschermen.

Als inhoud, tools of andere middelen van andere providers (hierna gezamenlijk “externe leverancier” genoemd) worden gebruikt in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring en hun statutaire zetel in het buitenland is, kan worden aangenomen dat een gegevensoverdracht zal plaatsvinden naar de thuislanden van de externe provider . De overdracht van gegevens naar derde landen vindt plaats op basis van een wettelijke toestemming, de toestemming van de gebruiker of speciale contractuele clausules die een wettelijk vereiste beveiliging van de gegevens garanderen.

3. Verwerking van persoonsgegevens

Naast het gebruik dat uitdrukkelijk wordt vermeld in deze gegevensbeschermingsverklaring, worden de persoonsgegevens verwerkt voor de volgende doeleinden op basis van wettelijke vergunningen of toestemming van de gebruiker:
– Het leveren, uitvoeren, onderhouden, optimaliseren en beveiligen van onze diensten, diensten en gebruikersdiensten;
– Zorgen voor effectieve klantenservice en technische ondersteuning.

We geven gebruikersgegevens alleen door aan derden als dit nodig is voor factureringsdoeleinden (bijv. Aan een betalingsdienstaanbieder) of voor andere doeleinden als deze nodig zijn om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen jegens gebruikers (bijv. Adresgegevens aan leveranciers).

Wanneer u contact met ons opneemt (via contactformulier of e-mail), wordt de informatie van de gebruiker opgeslagen met het oog op de verwerking van het verzoek en in het geval dat er vervolgvragen ontstaan.
Persoonlijke gegevens worden verwijderd op voorwaarde dat ze het beoogde doel hebben bereikt en er geen opslagverplichtingen zijn om verwijdering te voorkomen.

4. Verzameling van toegangsgegevens

We verzamelen gegevens over elke toegang tot de server waarop deze service zich bevindt (zogenaamde serverlogbestanden). De toegangsgegevens omvatten de naam van de bezochte website, het bestand, de datum en tijd van toegang, de hoeveelheid overgedragen gegevens, kennisgeving van succesvolle toegang, browsertype en -versie, het besturingssysteem van de gebruiker, verwijzende URL (de eerder bezochte pagina), IP-adres en de aanvragende provider .

We gebruiken de loggegevens zonder toewijzing aan de persoon van de gebruiker of andere profielcreatie in overeenstemming met de wettelijke bepalingen alleen voor statistische evaluaties met het oog op de werking, beveiliging en optimalisatie van ons online aanbod. We behouden ons echter het recht voor om de loggegevens met terugwerkende kracht te controleren als er redelijke gronden zijn om illegaal gebruik te vermoeden.

5. Cookies & bereikmeting

Cookies zijn informatie die wordt verzonden van onze webserver of webservers van derden naar de webbrowser van de gebruiker en daar wordt opgeslagen om later te worden opgehaald. Gebruikers worden geïnformeerd over het gebruik van cookies in het kader van pseudonieme bereikmeting in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring.

Het bekijken van dit online aanbod is ook mogelijk met uitsluiting van cookies. Als gebruikers niet willen dat cookies op hun computer worden opgeslagen, wordt hen gevraagd de desbetreffende optie in de systeeminstellingen van hun browser uit te schakelen. Opgeslagen cookies kunnen worden verwijderd in de systeeminstellingen van de browser. Het uitsluiten van cookies kan leiden tot functionele beperkingen van dit online aanbod.

Er is een mogelijkheid van veel online advertentiecookies van bedrijven via de Amerikaanse website http://www.aboutads.info/choices of de EU-website http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad -keuzes/ beheren.

6. Google Analytics

We gebruiken Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google maakt gebruik van cookies. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van het online-aanbod door de gebruiker wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

Google zal deze informatie namens ons gebruiken om het gebruik van ons online aanbod door gebruikers te evalueren, om rapporten over de activiteiten binnen dit online aanbod samen te stellen en om ons andere diensten te bieden met betrekking tot het gebruik van dit online aanbod en internet. Uit de verwerkte gegevens kunnen pseudonieme gebruikersprofielen van gebruikers worden aangemaakt.

We gebruiken Google Analytics alleen met geactiveerde IP-anonimisering. Dit betekent dat het IP-adres van de gebruiker door Google wordt verkort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS overgebracht en daar ingekort.

Het door de browser van de gebruiker verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. Gebruikers kunnen de opslag van cookies voorkomen door hun browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; Gebruikers kunnen ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot hun gebruik van het online aanbod verzamelt en deze gegevens door Google verwerkt door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Meer informatie over het gebruik van gegevens door Google voor reclamedoeleinden, instellingen en bezwaarmogelijkheden vindt u op de website van Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners (“Gebruik van gegevens door Google bij het gebruik van websites of apps van onze partners “), http://www.google.com/policies/technologies/ads (” Gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden “), http://www.google.de/settings/ads (” Beheer informatie die Google gebruikt om u advertenties te laten zien ‘) en http://www.google.com/ads/preferences (‘ Bepaal welke advertenties Google u laat zien ‘).

7. Google Re / Marketing Services

We gebruiken de marketing- en remarketingdiensten (kortweg “Google Marketing Services”) van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, (“Google”).

Met de Google-marketingservices kunnen we advertenties voor en op onze website gerichter weergeven, zodat we alleen advertenties aan gebruikers kunnen tonen die mogelijk overeenkomen met hun interesses. Als gebruikers b.v. Het weergeven van advertenties voor producten waarin hij geïnteresseerd was op andere websites staat bekend als “remarketing”. Voor deze doeleinden, wanneer u onze en andere websites bezoekt waarop Google-marketingservices actief zijn, voert Google rechtstreeks een code van Google uit en worden zogenaamde (re) marketing-tags (ook onzichtbare afbeeldingen of code) in de website opgenomen aangeduid als “webbakens”) op de website. Met hun hulp, een individuele cookie, d.w.z. er wordt een klein bestand opgeslagen (vergelijkbare technologieën kunnen worden gebruikt in plaats van cookies). Cookies kunnen worden ingesteld door verschillende domeinen, waaronder google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com of googleadservices.com. Dit bestand vermeldt welke websites de gebruiker bezoekt, in welke inhoud hij geïnteresseerd is en op welke aanbiedingen hij heeft geklikt, evenals technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, tijdstip van bezoek en andere informatie over het gebruik van het online aanbod. Het IP-adres van de gebruiker wordt ook geregistreerd, waarbij we Google Analytics laten weten dat het IP-adres wordt verkort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte en alleen in uitzonderlijke gevallen volledig tot één Google-servers in de VS en daar ingekort. Het IP-adres wordt niet samengevoegd met gebruikersgegevens binnen andere Google-aanbiedingen. Deze hierboven genoemde informatie kan ook worden gecombineerd met dergelijke informatie uit andere bronnen. Als de gebruiker vervolgens andere websites bezoekt, kunnen de op zijn interesses afgestemde advertenties worden weergegeven.

De gegevens van de gebruikers worden pseudoniem verwerkt als onderdeel van de Google-marketingservices. D.w.z. Google slaat en verwerkt b.v. niet de naam of het e-mailadres van de gebruiker, maar verwerkt de relevante gegevenscookie-gerelateerd binnen pseudonieme gebruikersprofielen. D.w.z. Vanuit het perspectief van Google worden de advertenties niet beheerd en weergegeven voor een specifiek geïdentificeerde persoon, maar voor de cookiehouder, ongeacht wie deze cookiehouder is. Dit is niet van toepassing als een gebruiker Google uitdrukkelijk heeft toegestaan ​​de gegevens te verwerken zonder deze pseudonimisering. De door “DoubleClick” verzamelde informatie over de gebruiker wordt naar Google verzonden en opgeslagen op de servers van Google in de Verenigde Staten.

De Google-marketingservices die we gebruiken omvatten het online advertentieprogramma “Google AdWords”. In het geval van Google AdWords ontvangt elke AdWords-klant een andere “conversiecookie”. Cookies kunnen daarom niet worden gevolgd via de websites van AdWords-klanten. De informatie die met behulp van de cookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken voor AdWords-klanten die hebben gekozen voor het bijhouden van conversies. AdWords-klanten ontdekken het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en werd omgeleid naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. U ontvangt echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren.

We integreren advertenties van derden op basis van de Google-marketingservice “DoubleClick”. DoubleClick gebruikt cookies waarmee Google en zijn partnerwebsites advertenties kunnen plaatsen op basis van het bezoek van gebruikers aan deze website of andere websites op internet.

We integreren ook advertenties van derden op basis van de Google-marketingservice “AdSense”. AdSense gebruikt cookies waarmee Google en zijn partnerwebsites advertenties kunnen plaatsen op basis van het bezoek van gebruikers aan deze website of andere websites op internet.

Een andere Google-marketingservice die we gebruiken is de “Google Tag Manager”, die kan worden gebruikt om andere Google-analyse- en marketingservices in onze website te integreren (bijv. “AdWords”, “DoubleClick” of “Google Analytics”) .

Meer informatie over het gebruik van gegevens door Google voor marketingdoeleinden is te vinden op de overzichtspagina: https://www.google.com/policies/technologies/ads, het privacybeleid van Google is te vinden op https://www.google.com/policies/privacy beschikbaar.

Als u bezwaar wilt maken tegen de opname door Google Marketing Services, kunt u de instellingen en afmeldingsopties van Google gebruiken: http://www.google.com/ads/preferences.

8. Facebook sociale plug-ins

Ons online aanbod maakt gebruik van sociale plug-ins (“plug-ins”) van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt beheerd door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ierland (“Facebook”). De plug-ins zijn te herkennen aan een van de Facebook-logo’s (witte “f” op een blauwe tegel, de termen “Vind ik leuk”, “Vind ik leuk” of een “duim omhoog” -teken) of zijn gemarkeerd met de toevoeging “Facebook Social Plugin”. De lijst en het uiterlijk van de sociale plug-ins van Facebook kunnen hier worden bekeken: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Wanneer een gebruiker een functie van dit online-aanbod met een dergelijke plug-in oproept, brengt zijn apparaat een directe verbinding met de Facebook-servers tot stand. De inhoud van de plug-in wordt rechtstreeks van Facebook naar het apparaat van de gebruiker verzonden, die deze in het online aanbod integreert. Op basis van de verwerkte gegevens kunnen gebruikersprofielen van de gebruikers worden aangemaakt. We hebben daarom geen invloed op de omvang van de gegevens die Facebook verzamelt met behulp van deze plug-in en informeert daarom de gebruikers op basis van ons kennisniveau.

Door de plug-ins te integreren, ontvangt Facebook de informatie dat een gebruiker de betreffende pagina van het online aanbod heeft opgeroepen. Als de gebruiker bij Facebook is ingelogd, kan Facebook het bezoek aan zijn Facebook-account toewijzen. Als gebruikers interactie hebben met de plug-ins, bijvoorbeeld door op de Like-knop te drukken of een opmerking achter te laten, wordt de bijbehorende informatie rechtstreeks van uw apparaat naar Facebook verzonden en daar opgeslagen. Als een gebruiker geen lid is van Facebook, bestaat de mogelijkheid dat Facebook zijn IP-adres zal achterhalen en opslaan. Volgens Facebook wordt in Duitsland alleen een geanonimiseerd IP-adres opgeslagen.

Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals de gerelateerde rechten en instellingsmogelijkheden om de privacy van gebruikers te beschermen, zijn te vinden in de gegevensbeschermingsinformatie van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/ .

Als een gebruiker een Facebook-lid is en niet wil dat Facebook gegevens over hen verzamelt via dit online aanbod en deze koppelt aan hun ledengegevens die zijn opgeslagen op Facebook, moeten ze zich afmelden bij Facebook voordat ze ons online aanbod gebruiken en hun cookies verwijderen. Verdere instellingen en tegenstrijdigheden met betrekking tot het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden zijn mogelijk binnen de Facebook-profielinstellingen: https://www.facebook.com/settings?tab=ads of via de Amerikaanse website http://www.aboutads.info/keuzes/ of de EU-site http://www.youronlinechoices.com/. De instellingen zijn platformonafhankelijk, d.w.z. ze worden gebruikt voor alle apparaten, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten.

9. Facebook-remarketing

Ons online aanbod omvat zogenaamde “Facebook-pixels” van het sociale netwerk Facebook, dat wordt beheerd door Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS, of, als u in de EU bent gevestigd, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (“Facebook”). Met behulp van de Facebook-pixel kan Facebook de bezoekers van ons aanbod als doelgroep bepalen voor het tonen van advertenties, zogenaamde “Facebook-advertenties”. Daarom gebruiken we de Facebook-pixel om alleen de Facebook-advertenties weer te geven die we hebben geplaatst aan die Facebook-gebruikers die interesse hebben getoond in onze website. Dit betekent dat we met behulp van de Facebook-pixel ervoor willen zorgen dat onze Facebook-advertenties aansluiten bij de potentiële interesse van de gebruikers en niet hinderlijk zijn. Met behulp van de Facebook-pixel kunnen we ook de effectiviteit van Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden begrijpen door te zien of gebruikers werden doorverwezen naar onze website nadat ze op een Facebook-advertentie hadden geklikt.

De Facebook-pixel wordt direct door Facebook geïntegreerd wanneer u onze website bezoekt en kan een zogenaamde cookie op uw apparaat hebben, d.w.z. sla een klein bestand op. Als u zich vervolgens aanmeldt bij Facebook of Facebook bezoekt terwijl u bent ingelogd, wordt uw bezoek aan onze website vermeld in uw profiel. De over u verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons, dus het geeft ons geen conclusies over de identiteit van de gebruiker. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is. Facebook verwerkt de gegevens in overeenstemming met de richtlijnen voor gegevensgebruik van Facebook. Dienovereenkomstig vindt u meer informatie over de werking van de remarketingpixel en in het algemeen over de weergave van Facebook-advertenties in het gegevensgebruiksbeleid van Facebook: https://www.facebook.com/policy.php.

U kunt bezwaar maken tegen de opname door de Facebook-pixel en het gebruik van uw gegevens om Facebook-advertenties weer te geven. Om dit te doen, kunt u de door Facebook ingestelde pagina oproepen en daar de instructies volgen over de instellingen voor op gebruik gebaseerde advertenties: https://www.facebook.com/settings?tab=ads of het bezwaar via de Amerikaanse pagina http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-website http://www.youronlinechoices.com/ uitleggen. De instellingen zijn platformonafhankelijk, d.w.z. ze worden gebruikt voor alle apparaten, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten.

10. Integratie van diensten en inhoud van derden

Het kan voorkomen dat inhoud of diensten van externe aanbieders, zoals stadsplattegronden of fonts van andere websites, in ons online aanbod worden geïntegreerd. De integratie van inhoud van externe providers veronderstelt altijd dat de externe provider het IP-adres van de gebruiker waarneemt, omdat ze zonder het IP-adres de inhoud niet naar de browser van de gebruiker kunnen sturen. Het IP-adres is daarom vereist om deze inhoud weer te geven. Bovendien kunnen de aanbieders van inhoud van derden hun eigen cookies plaatsen en gebruikersgegevens verwerken voor hun eigen doeleinden. Op basis van de verwerkte gegevens kunnen gebruikersprofielen van de gebruikers worden aangemaakt. We zullen deze inhoud zo zuinig mogelijk gebruiken en gegevens vermijden, en betrouwbare externe leveranciers kiezen met betrekking tot gegevensbeveiliging.

De volgende afbeelding geeft een overzicht van externe leveranciers en hun inhoud, samen met links naar hun gegevensbeschermingsverklaringen, die meer informatie bieden over de verwerking van gegevens, en gedeeltelijk. hier al genoemd, opties voor bezwaar (zogenaamde opt-out) omvatten:

– Externe lettertypen van Google, Inc., https://www.google.com/fonts (“Google Fonts”). De integratie van de Google Fonts gebeurt door het oproepen van een server bij Google (meestal in de USA). Verklaring gegevensbescherming: https://www.google.com/policies/privacy/, afmelden: https://www.google.com/settings/ads/.

– Kaarten van de “Google Maps” -service van de externe provider Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Verklaring gegevensbescherming: https://www.google.com/policies/privacy/, afmelden: https://www.google.com/settings/ads/.

– Video’s van het “YouTube” -platform van de externe provider Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Verklaring gegevensbescherming: https://www.google.com/policies/privacy/, afmelden: https://www.google.com/settings/ads/.

11. Gebruikersrechten en verwijdering van gegevens

Gebruikers hebben het recht om kosteloos informatie op te vragen over de persoonsgegevens die wij over hen hebben opgeslagen.
Bovendien hebben gebruikers het recht om onnauwkeurige gegevens te corrigeren, hun toestemming in te trekken, hun persoonlijke gegevens te blokkeren en te verwijderen en het recht om een ​​klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit in het geval dat illegale gegevensverwerking wordt geaccepteerd.

De door ons opgeslagen gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel en de verwijdering is niet in strijd met de wettelijke bewaarvereisten.

12. Borlabs koekje

Deze website gebruikt Borlabs Cookie, die twee technisch noodzakelijke cookies instelt (borlabsCookie en borlabsCookieUnblockContent) om uw cookievoorkeur op te slaan. Borlabs Cookie verwerkt geen persoonsgegevens. De borlabsCookie-cookie slaat uw geselecteerde voorkeur op, die u hebt geselecteerd toen u de website betrad. De borlabsCookieUnblockContent cookie slaat op welke (externe) media / content je altijd automatisch wilt ontgrendelen. Als u deze instellingen wilt intrekken, verwijdert u eenvoudig de cookies in uw browser. Als u de website opnieuw bezoekt / opnieuw laadt, wordt u opnieuw om uw cookievoorkeur gevraagd.
Cookie Einstellungen

13. Wijzigingen in de gegevensbeschermingsverklaring

We behouden ons het recht voor om de verklaring inzake gegevensbescherming te wijzigen om deze aan te passen aan wijzigingen in de juridische situatie of in geval van wijzigingen in de service en gegevensverwerking. Dit geldt echter alleen voor uitleg van gegevensverwerking. Als toestemming van de gebruiker vereist is of als delen van de gegevensbeschermingsverklaring bepalingen bevatten over de contractuele relatie met de gebruikers, worden de wijzigingen alleen aangebracht met toestemming van de gebruiker.
Gebruikers wordt gevraagd om zichzelf regelmatig te informeren over de inhoud van de gegevensbeschermingsverklaring.

07-05-2020

Menu